Tibialis posterior syndrom

Tibialis posterior syndrom

Tibialis posterior syndrom är inflammation eller skada på senan till bakre skenbensmuskeln (Tibilais Posterior) och är vanligaste orsaken till förvärvad plattfothet hos vuxna. Orsakerna till Tibialis posterior syndrom kan vara plattfothet, fotledsvrickning och överansträngning.  Vid problem under längre tid kan uttalad plattfothet och artros i fotleden utvecklas. Den vanligaste orsaken är att foten inte har fått stöd av inre fotvalvet för att stortån inte har fungerat och gett sitt stöd, vilket sakta har tröttat ut muskeln, så att foten kollapsar.

Symptom för Tibialis posterior syndrom är smärta vid belastning runt inre fotknölen och mot mitten av foten där muskeln fäster. Man kan ibland se en svullnad kring fotknölen och känna ömhet vid tryck mot området kring fotknölen. Man kan ytterligare ha svårt att gå i trappor, känna obalans när man går och ha tilltagande plattfothet.

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Behandlingen för Tibialis posterior syndrom är att få stortån att ge stöd år inre fotvalvet. Det har inte kommit upp för att stortån har låst sig när det har belastats. Stortån har ett tillstånd som kallas för Funktionell Hallux Limitus.

Behandling steg för steg

  • Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning.
  • Sedan görs styrkeoch rörlighetstester av fötterna. 
  • Vi behandlar de leder som inte rör sig som de ska.
  • Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.

För Tibialis Posterior syndrom ska man behandla foten så att den ger det stöd den ska har för att Tibialis Posterior ska orka med belastningen. Foten får inte belastas hårt förrän muskeln är hels återhämtad och stark, annars finns risk för handikappande besvär i framtiden.

Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras.

Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen.

Efter behandlingen går vi igenom hur du går och använder ditt steg, detta behöver i princip alltid korrigeras så att du börjar använda dina fötter på rätt sätt och få fram fotens funktion när du du går.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå