Metatarsalgi

Metatarsalgi/framfotssmärta

Metatarsalgi eller framfotssmärta är väldigt vanligt och kan ha många olika orsaker. Smärtan är på undersidan av framfoten. Besvären brukar framkomma vid belastning, framför allt vid gång. Symptom är belastningssmärta, känslan av att känna fotbenet när man går som att vadderingen har försvunnit och som att trampa på en sten under framfoten. Man brukar känna mindre smärta vid vila samt när man använder skor med mjuka sulor.

Det finns andra orsaker till framfotssmärta som måste uteslutas innan behandling och det är dessa som följer. Vid strålande smärta ut i tårna kan man även ha problem med Mortons neurom, det är när en nerv har hamnat i kläm och blivit irriterad eller andra nerver som har kommit i kläm, bland olika muskler och ben i foten.  Plantara plattan kan skadas, det är en broskstruktur under tårnas leder som kan ha blivit skadad. I detta fall kan tårna börja dra snett åt sidorna eller flyta över golvet, så att de inte kommer ner till underlaget.

Videon visar anledningen till samtliga överbelastningsskador på framfoten.

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Behandlingen för Metatarsalgi/framfotssmärta är att man måste avlasta framfoten ifrån det som har stressat den. Det kan vara att man inte belastar de rätta strukturerna som normalt ska ta emot belastningen, och det är framför allt stortåns stöd som måste vara med, vilken oftast har fallit bort.

Man kan många gånger se vid mätningar att man befinner sig för lång tid på den smärtande delen under gångfasen. Man går för länge på tå utan hälens stöd. Orsaken till det måste utredas vilket görs med olika tester. De muskler som engageras i gångfasen och på det ömmande området måste återfå sin styrka och spänst för att ge det stöd som krävs.

Behandling steg för steg

  • Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning.
  • Sedan görs styrkeoch rörlighetstester av fötterna. 
  • Vi behandlar de leder som inte rör sig som de ska.
  • Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.

För Metatarsalgia/framfotssmärta ska man behandla rätt muskulatur för att släppa på de spänningar som ger smärtorna förutom den inskränkta rörligheten.

Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras. Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen.

Normalt får vi ett mycket snabbt resultat på smärtan som har uppkommit och patienten känner sig mycket bättre direkt efter behandlingen.

Efter behandlingen går vi igenom hur du går och använder ditt steg, detta behöver i princip alltid korrigeras så att du börjar använda dina fötter på rätt sätt och få fram fotens funktion när du du går.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå