Patientfall

Kvinna med smärtor lateralt på höger fot, (Mortons neurom) smärta vid kompression mellan Met 3-4 och 4-5. Vid test visar det sig att patienten har Funktionell Hallux Limitus, med svaghet i Tibilalis posterior och anterior. Patienten analyseras med Win-Pod från Medicapteurs, där ser man ett förhöjt tryck under gång på lateral sidan av foten samt ökat ryck på Hallux distala falang. Gaitline devierar från mittlinjen lateralt vid framfoten.

Efter behandling med Pronatos metoden (6 minuter) ser man hur Gaitline är korrigerad med mindre tryck lateralt och mindre tryck under den distala falangen på Hallux. Funktionell Hallux Limitus är korrigerad och fungerar normalt.

Veckan efter vid återbesök är patenten smärtfri vid kompression mellan Met 3-4 och 4-5, deviationen under foten är korrigerad, patienten har normal styrka på Tibialis anterior men en liten kvarliggande svaghet i Tibialis posterior, som förbättras efter åtföljande Pronatos behandlingen.

Vikingasjukan

Här är en patientberättelse om ett tillstånd som kallas Vikingasjukan, eller Dupuytrens kontraktur.
Ett patientfall som kom in för 6 veckor sedan och var på återbesök behandlades för detta tillstånd. Vid första besöket var hö fot mest besvärande så att promenader undveks, även vänster fot hade en irritation som patienten kände av.
När patienten återkom var höger fot helt besvärsfri och utan någon fibrom/förtjockning under foten. Det fanns fortfarande en liten irritation och förtjockning på vänster fot.
Jag tog då bilder på vänster foten före och efter behandlingen, direkt efter ser man att höjden på fibromet har sjunkit och patienten känner själv att det sista obehaget har försvunnit.
Vid telefonkontakt 5 dagar efter behandlingen känns det helt besvärsfritt.

Friidrottare på elitnivå före och efter behandling

Här intill visas en Win-Pod analys av fotens funktion före och efter en behandling. En friidrottare på elitnivå som känner svaghet i fötterna. Vid styrketester är Tibialis Posterior försvagad på båda sidor, Funktionell Hallux Limitus visar sig vid test.

Efter behandlingen är styrkan och tårnas rörlighet återställda. Före behandlingen (nedre analysen) går patienten på utsidan av foten för att inte komma över stortån, med ökar tryck (rött) (M) under lilltån. Efter behandlingen kan patienten gå över stortån (rött) och få kraft med den riktiga rörelsekedjan uppåt, där fotvalvet lyfts med en utåtrotation av underben, som fortplantas uppåt till höft med ett sträckt knä, och som initierar sätets kontraktion.

Detta är extremt viktigt för någon som ska prestera på något sätt. Kraften måste kunna fortplantas från underlaget. Om fotvalvet inte kommer upp kollapsar foten, därmed utvecklas inte kraften dit vi vill ha den.

Skanning

Här nedan syns två 3D-skanningar av fotsulan. Den vänstra bilden visar fotsulans form före strechingen och den högra bilden efter 2 minuters stretching.

Man ser på bilderna att den längsta tån före stretchingen är stortån. Efter stretchingen förändras detta till att den andra tån är längre. Detta förklaras med att hålfoten höjs och stortån följer med och ser kortare ut.

Hälsoteknikcentrum i Halland, vid högskolan i Halmstad har gjort en studie på StretchPower’s effekt på vadmuskelstretch.

Stortå som inte kan böjas vid belastning

Bilden bredvid visar de förändringar som kommer av att stortån inte kan böjas under belastning.

”Början av en knöl”, är grundleden av stortån som blir hårt belastad eftersom den är rak när man går över den. Leden förändras av belastningen och blir till slut helt låst och förstörs, det tillståndet kallas för Hallux Rigidus. Om man går och avvärjer sin gång i stället, vilket syns som ”Förhårdnader p.g.a. fel funktion” då vrider man in hälen så att tån kommer ur vägen, som att gå med simfötter. Denna kompensatoriska gång kan då trycka tån utåt och då blir det en Hallux Valgus. ”Hammartån” kommer av att man inte får tryck under stortån och den andra tån överbelastas och blir krokig. ”Tår som viker sig inåt” kommer av att man inte har trycket under stortån när man går, utan man belastar de svagare små tårna som inte orkar med belastningen, och den muskel som ska sträcka dessa försvagas. Den felaktiga gången som kommer av att man inte kan går över stortån försvagar musklerna och leder till en deformerad fot.

PETER JIHDE BEHANDLAS MED PRONATOS

Anledningen till undersökningen var att se att det inte förelåg någon störning i foten som kunde påverka till ökad bildning av förhårdnader i fotsulan.

Detta för att Peter som diabetiker har en större risk för fotsår som uppkommer av att det bildas förhårdnader som spricker.

Vid undersökningen visade det sig att Peter hade Funktionell Hallux Limitus på höger fot och Hallux Rigidus på vänster fot. Detta är en rörelseinskränkning i stortåleden som inte tillåter att tån böjer sig normalt vid gång, det blir ett högre tryck under stortån och man ändrar gången eftersom man inte kan gå över stortån. När man går snett skapar det förhårdnader på fotsulan, även mekaniken i knäet och höften förändras.

Efter 6 minuters behandling återfick Peter rörelseförmågan till normal nivå i båda tårna.

Diabetes kan genom förändringar i blodkärl och nerver orsaka skador på fötterna. Nervskada är den vanligaste komplikationen på fötterna. Nervskada försvårar personens möjligheter att uppfatta känsel och smärta i fötterna. På sikt kan det bli problem med att känna småskador och skavsår på fötterna.

Förändringar i de små och stora blodkärlen, åderförkalkning ökar risken för kärlskada med nedsatt cirkulation i ben och fötter.

Det är viktigt att vara uppmärksam på rodnader, svullnad, torr hud och förhårdnader för att undvika komplikationer.

Nu har det kommit forskning som säger att diabetes patienter med FHL, har en ökad risk för fotsår som leder till amputation. När stortån måste amputeras ökar risken ytterligare för vidare amputation och för tidig död med 12%.

Predictors of Diabetic Foot Reulceration beneath the Hallux

Journal of Diabetes Research

”Conclusions. Obesity and the presence of functional hallux Limitus increase the probability of developing hallux reulceration in patients with diabetic neuropathy and a history of ulcers.”

HÖGER FOT FÖRE BEHANDLING
HÖGER FOT EFTER BEHANDLING
VÄNSTER FOT FÖRE BEHANDLING
VÄNSTER FOT EFTER BEHANDLING

SAGT OM OSS

Låt oss hjälpa dig med dina fotbesvär

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå