Hallux Rigidus

Hallux Rigidus

Hallux Rigidus är när stortåns led är stel och man kan ha börjat få artros i leden. Oftast uppkommer hallux Rigidus till följd av att stortån inte böjer sig vid belastning, det blir då en ökad belastning inne i leden eftersom man går över en led som inte böjer sig. Hallux Rigidus kan även uppkomma efter en  skada där man skadat leden. Symptom är stelhet i leden och smärta vid gång. Man kan se en svullnad runt leden och det blir benpålagringar på leden vilket till slut kan leda till att man får besvärligt att ha på skor. Röntgen kan visa att det finns artros i leden.

För att behandla hallux Rigidus jobbar vi med att få tillbaka rörelsen i stortå leden. Grundorsaken är oftast att man har ett bakomliggande tillstånd som heter Funktionell Hallux limitus, det tillståndet behandlar vi först. Detta gör vi med anordningen StretchPower. Smärtan uppkommer oftast av att leden inte rör sig och det blir ett ökat tryck leden. Detta får vi igång och smärta avtar oftast helt. Detta sker även om röntgen visar på artros.  Det är inte artrosen som ger smärtan, det ar svagheten i leden, en stark artrosled behöver inte göra ont.

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Behandlingen för hallux rigidus är att få igång rörelse i leden och korrigera tillståndet Funktionell Hallux Limitus.

Behandling steg för steg

  • Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning.
  • Sedan görs styrkeoch rörlighetstester av fötterna. 
  • Vi behandlar de leder som inte rör sig som de ska.
  • Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.

För Hallux Rigidus ska man behandla rätt muskulatur för att släppa på de spänningar som ger smärtorna förutom den inskränkta rörligheten.

Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras. Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen.

Efter behandlingen går vi igenom hur du går och använder ditt steg, detta behöver i princip alltid korrigeras så att du börjar använda dina fötter på rätt sätt och få fram fotens funktion när du du går.