Så går behandlingen till

HELT NY BEHANDLINGSFORM

Pronatos är en ny behandlingsform som, på ett effektivt och mätbart sätt, korrigerar fötter och återskapar dess naturliga rörlighet. Med vår uppfinning StretchPower, som är avsedd till att stretcha vadmuskulaturen, upptäckte vi denna nya behandlingsmetod. Efter många års tester har vi nu börjat med behandlingar för besvär som har samband med fötter med kollapsat fotvalv och felaktigt rörelsemönster.

– Vi är först i världen med dessa behandlingar och nu utbildar vi fler kliniker i landet för att du ska kunna få hjälp snabbt och smidigt.

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

  • Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning.
  • Sedan görs styrkeoch rörlighetstester av fötterna.
  • Vi sätter en diagnos på ert besvär och gör de tester som detta kräver.
  • Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.

Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras. Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen. 

  • Behandlingen är helt smärtfri och får inte göra ont, du själv kontrollerar behandlingen och får instruktioner samtidigt.

På en del kliniker finns avancerad mätutrustning som mäter fotens tryck och rörelse, med denna kan man se förändringar på fotens biomekanik före och efter behandling.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE BEHANDLING

Varje gång man tar ett steg ska fotvalvet sjunka ner när foten befinner sig mitt under kroppen, det är fotens naturliga rörelse att anpassa sig till underlaget.

Om denna rörelse och anpassning blir störd av att fotvalvet inte kommer upp vid avstamp, fattas stödet på insidan av foten (fotvalvet) och felaktiga rörelser (kompensationer) uppkommer. När stödet under insidan av foten inte kommer upp försvinner stödet till insidan av knät.

Detta leder till att knäet och underbenet roterar inåt, denna rotation fortsätter upp till höften med rotation av lårbenet som påföljd. Med ett lägre stöd under fotens insida blir benet kortare. Detta gör att höften roterar och man får en ökad svank. Då måste ryggen kompensera benlängdsskillnaden med en kompensatorisk skolios. Detta fortsätter hela vägen upp till nacken.

TVÅ EGENTEST

Den vanligaste orsaken till besvär i foten är Funktionell Hallux Limitus. Det betyder att stortån inte kommer upp vid avstamp och fotvalvets rörelse störs.

Ett nytt framtaget test där vi även testar små tårna, visar att samma störning som stortån drabbas av även drabbar små tårna.

Detta ger besvär som t ex Plantar fascit,  hälsporre, Mortons neuron, Tibialis Posterior syndrom, Hallux valgus, Hallux rigidus, Metatarsalgi, Peroneustendinit och  benhinneinflammation. Även svullnad i fötterna kan vara en orsak av funktionell Hallux Limitus. 

TESTA FOTEN

På bilderna intill testas höger fot. Sitt med höger underben på vänster knä. Det är viktigt att slappna av i den fot som ska testas.

Testa först tåns rörlighet genom att lyfta tåspetsen. Det visar hur stor rörlighet som finns i själva leden (se bild intill). Vinkeln på tån ska vara minst 65 grader för ”normal” funktion. Vinkeln mäts mot första metatarsalbenet (se infälld bild).

För att testa FHL

Ta tag under stortåleden. Lyft foten så att den böjs maximalt uppåt i fotleden. Tryck inte upp hålfoten mot senan som går till hälen (se blå pil, bild 1).

Ta sedan tag I stortåns första led och böj uppåt. Då ska tån komma upp som bild 3 visar. Om detta inte sker fastnar det i leden som bild 2 visar. Detta är en störning i leden som ger olika besvär. Trycket under stortåleden och stortån ska vara ungefär lika hårt, och stortån ska alltid komma upp med lätthet.

En normalt fungerande stortå efter behandling

Man känner att stortåleden sjunker ner något med denna rörelse samtidigt som stortån böjer sig utan hinder. Detta är den normala rörelsen som ska ske.

Vid Funktionell Hallux Limitus får man ändrad biomekanik i foten och fotvalvet kommer inte upp vid avstamp. Foten pronerar och kommer inte upp i supination, underbenet utåtroterar inte med detta och man får inte de naturliga rotationseffekterna i rörelsemönstret uppåt. Detta kan ge besvär i fötter, knän, höfter, rygg och nacke.

TESTA MED KNÄBÖJ

En annan orsak till besvär i fötterna är att man helt enkelt är för stel i fotlederna. Detta beroende på att man är stel i vadens muskler eller att det finns störningar i fot-, knä- eller höftled. Detta kan man lätt själv testa om det fungerar eller ej med detta egentest.

Man kan se på sig själv om man står rak i kroppen med fötterna parallellt framåt, man ska kunna sätta sig på huk med hälarna kvar i golvet utan att fötterna roterar utåt eller att anklarna faller inåt. Knäna ska inte heller gå ihop utan hållas rakt över fötterna.

Man bör komma ner till huksittande utan att ramla bakåt tills låren är vågräta i det läget (se den övre bilden intill).

Anledningen till att man får denna stelhet är långvarig belastning av underbenets muskler. Man går och står ett helt liv ofta utan att stretcha ut underbenets muskler. Det är inte bara vaden som behöver stretchas utan även tårnas muskler, som är belägna under vadmuskeln. Det är mycket svårt att själv hitta och komma åt att stretcha dessa muskler även om man försöker ihärdigt.

Eftersom behandlingen ger omedelbar effekt känner man normalt omgående om denna behandlingsform hjälper. Behandlingen fungerar oftast sämre på medfödda fel, förslitningar och artros i fötter och knän.

Artikeln bredvid är från Fotterapeuten, en tidning för Sveriges Medicinska Fotterapeuter.

Där beskriver vi hur felaktig fotfunktion påverkar förhårdnader och deformationer på foten. Klicka på knappen nedan för att ladda hem artikeln.

ATT TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLING

En korrektion av fötterna påverkar uppåt eftersom den tidigare felaktiga funktionen har påverkat steget och höjden på foten. Detta skapar en snedhet i höjdled och en biomekaniskt felaktig rörelse i kroppen för varje steg man tar. Efter behandlingen börjar denna snedhet och biomekaniskt felaktiga rörelse att återgå till det normala. Om felet har orsakat besvär i höft, bäcken och ländrygg kan detta tillfälligtvis ge förändrade smärtor om det inte korrigerar sig tillbaka med behandlingen. 

Efter en behandling bör man avlasta fötterna så mycket som möjligt för att de inte ska tryckas tillbaka till den felaktiga positionen igen. Gå som du blivit instruerad, men undvik långpromenader och att bära tungt under de närmaste dagarna. Man får oftast en starkare muskulatur efter en behandling då fel i foten släpper och muskler som har skyddat detta slappnar av och blir då starkare.

Behandlingen påverkar musklerna eftersom de inte har fungerat normalt när foten inte har fungerat rätt, det finns en obalans emellan musklerna. Det betyder att musklerna måste hitta tillbaka till sitt gamla arbetsmönster och man bör då sakta bygga upp muskelstyrkan så att de återfår hela sin styrka innan man belastar sig maximalt igen. Man känner sig ofta bättre i fötter och ben direkt efter behandlingen, men vi uppmanar er att sakta belasta tillbaka till samma belastning ni hade tidigare, ni kanske hade kortat av promenaderna p.g.a. era besvär, öka tillbaka sakta igen så att musklerna återhämtar sig.

Om ni har avgjutna inlägg i skorna ska ni inte använda dem efter behandlingen, de kommer att tvinga foten till den gamla positionen och effekten av behandlingen uteblir, eller så får ni ont i fötterna av inläggen.

Låt oss hjälpa dig med dina fotbesvär

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå